Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Projektový den

Apríl! Tak to mě přivítaly moje žákyně na začátku projektového dne, když jsem hudrovala nad tím, jak je možné,  že si nepřinesly přečtenou knížku.

Byl pátek 1.4.2011. Celoškolní projekt „ČESKO ČTE DĚTEM“ jsme pojali jako individuální čtení a povídání o knihách. Každý žák si vybral svou knížku. Nutno říct, že se jen dvakrát byl Harry Potter, jinak každý měl originální knihu.

Dohodli jsme se, že si každý vyrobí maketu své knihy, aby si čtenáři, kteří přijdou do naší VIP Knihovny 6.A mohli vybrat knihu, jako ve skutečné knihovně, dle obalu. Podařilo se a asi týden před plánovaným dnem se mi v kabinetě začaly knihy hromadit. Všichni si s tím dali práci, některé makety se od originálu lišily velmi málo, jiné více. Pak jsme se podívali, o čem jsou naše vybrané knihy a uspořádali jsme je do pěti skupin: „kniha ve filmu“, „dívky v knížkách“, „chlapci v knížkách“, „báje a pověsti“, „kluci a holky v knížkách“. Každá skupina měla alespoň 4 členy.

Prezentace knih probíhala tak, že každý žák si připravil zpaměti úvod o své knížce, pak přečetl ukázku, která knihu nějakým způsobem charakterizovala, pak dopověděl, jak kniha pokračuje. Protože mám ve třídě 24 žáků bylo jasné, že to nebude každý říkat každému, ale všichni postupně zájemcům. Ve škole máme projektový den v pátek určen pro patronátní třídy, což je třída prvního stupně, které svůj projekt předvedeme. Oni si pro nás také vystoupení připravili.

Když k nám s paní učitelkou přišli, uvítala jsem je v naší VIP knihovně 6.A a seznámila je s průběhem setkání. Pak se každý vrhl na svého „hrdinu“ (každý žák se převlékl jako hlavní postava své knihy). Posadil se vedle něj a poslouchal, co mu starší spolužák říká, pak si poslechli úryvek a na závěr dokončení knihy. Ve třídě byl hukot jako v úle, ale žákům se to líbilo a bylo vidět, že je netradiční vystoupení zaujalo. Někteří šesťáci si práci usnadnili tím, že knihu třeťákům půjčili a oni si úryvek přečetli. Na závěr je čekala odměna v podobě ukázek z kategorie „kniha ve filmu“. Ta měla největší ohlas. Aneb když máme ve třídě interaktivní tabuli, nemohla zůstat vypnutá!  Druhý den v sobotu byla realizace určena rodičům. Žáků přišla více jak polovina třídy, což jsem velmi ocenila, ale rodičů pouze šestina, což práci žáků dosti znehodnotilo. Bylo na nich vidět velké zklamání, říkali si, že vstávali zbytečně a klidně mohli zůstat doma. To byl jediný špatný moment celých dvou dnů. Jako odměnu si skoro celá třída vyzkoušíme překážky v lanovém centru. Snad nám nebude chybět odvaha!


    hodnotil 1 uživatel

6 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Hanko, to je výborné!
  A mě samozřejmě popíchlo (a ty víš proč), že nepřišli rodiče...

 2. avatar

  Hani,
  je těžké čerpat energii, když není ta správná odezva. Držím palce, abys měla dost sil na další šílenosti. Tato se Ti opravdu povedla.

 3. avatar

  Moc se mi líbí výroba makety knihy, rozřazování knih do skupin a převléknutí za hlavní postavu. Vnuklo mi to další nápady. A hlavně oceňuji odvahu přijít do školy v sobotu. (To už překonáte i lanové centrum.) Děkuji za tento popis.

 4. avatar

  Se sobotním vyučováním máme zkušenosti letité a účast dětí bývá téměř stoprocentní (z pohledu celé školy). Účast rodičů je proměnlivá se zvyšujícím se věkem dětí se návštěvnost snižuje. Na 1. stupni jsou třídy, kde není kam sednout :)

 5. avatar

  Pořádný kus práce :)

 6. avatar

  Děkuji moc za povzbudivé komentáře! Jsem velmi potěšena :-)

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.